Optymalna motywacja pracowników – jak to ugryźć?

Optymalna motywacja pracowników – jak to ugryźć?

Czym w ogóle jest motywacja? Powszechnie motywacja uważana jest za stan umysłu, który sprawia, że osoba podejmuje działania, a także konsekwentnie je realizuje aby osiągnąć zamierzony cel. Uważa się, że motywacja to wewnętrzna siła, która mobilizuje nas do działania. Na różne osoby mogą działać różne sposoby motywowania, ważne jest aby umieć znaleźć ten odpowiedni sposób.

Wielu pracodawcom wydaje się, że premia to najlepszy sposób motywacji, z pewnością może ona wpływać na wyniki pracownika, jednak nie jest to jedyna ważna motywacyjna kwestia. Podstawową i najważniejszą motywacją jest to czy pracownik chce wykonywać daną czynność, czy sprawia mu to przyjemność i oczywiście czy zgadza się z wykonywaną pracą. Jeżeli handlowiec sprzedaje produkty, w które wierzy i jest pewny, że ich działanie komuś się przysłuży. jego motywacja do sprzedania tych produktów będzie o wiele większa. Jeśli jednak handlowiec sprzedaje produkty, które nie działają, a on zdaje sobie z tego sprawę, nawet wysoka premia w pełni go nie zmotywuje. Tak więc każdy pracodawca z początku powinien zastanowić się czy jego pracownik jest zadowolony z wykonywanej pracy i czy widzi w niej sens. Kolejny czynnik wpływający na motywację to oczywiście wszelki nagrody, premie itp. awans, dodatkowe pieniądze czy rywalizacja w pewnym stopniu zmotywują pracowników do wykonywania obowiązków.

Nie mniej ważna jest atmosfera w pracy, towarzystwo osób, które chcą pracować i są zadowolone na pewno również zachęci innych do działania. Motywacja to jeden z podstawowych czynników wpływających na sukces, każdy pracodawca powinien o tym pamiętać i odpowiednio motywować swoich pracowników.